Groepen mensen met dementie

Woonkosten voor de groep mensen met dementie of andere geheugenproblemen

Het totaal tarief dat maandelijks in rekening gebracht zal worden, zal worden opgebouwd uit vier componenten: de huur, de servicekosten, de verblijfskosten en de zorgkosten.

Component 1: HuurkostenEr zijn per bewonersgroep 8 appartementen. De grootte van het appartement varieert van 25 m² tot 48 m². Elk appartement heeft een woon-slaapkamer en een eigen sanitaire ruimte. De bewoners kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten, zoals de zeer ruime woonkeuken / living, de badkamer met hoog/laagbad en de fraai aangelegde tuin. De appartementen zijn voorzien van alle aansluitingen en persoonlijke beveiligingssystemen. Afhankelijk van de grootte (circa 25m²- 35m² - 48m²) en de ligging van het appartement varieert de kale huurprijs van € 693,56 voor een kleine kamer, €1072,83 voor een middelkamer en € 1.332,94

Het verblijf in 't Zorghuus is voor iedereen, ook voor mensen met alleen een AOW-uitkering en eventueel een klein pensioen, financieel haalbaar. In de opzet is rekening gehouden met verhuur aan bewoners die huurtoeslag kunnen aanvragen. Enkele appartementen hebben een huur onder de maximumgrens voor huurtoeslag. Opmerking: de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, moet nog steeds een besluit nemen over de aanwijzing van ’t Zorghuus in verband met huurtoeslag.  De hoogte van de Huurtoeslag is overigens afhankelijk van het inkomen van de bewoner.

Component 2: Servicekosten De servicekosten betreffen met name de kosten van gas, water, elektra, de verbruikskosten van de gemeenschappelijke ruimten, en de gemeentelijke belastingen. Het voorschot bedraagt voor een kleine kamer € 80,50 voor een middelkamer € 96,95 en voor een grote kamer €112,25 per maand

Component 3: Verblijfskosten De verblijfskosten omvatten de kosten van de alle maaltijden en dranken, en van huishoudartikelen als was- en schoonmaakmiddelen. De kosten bedragen € 246,49 per maand per bewoner.

Component 4: Zorgkosten De zorgkosten verschillen per bewoner, afhankelijk van de individuele afspraken die gemaakt worden. De zorgprofessional van ’t Zorghuus zal samen met de bewoner en diens wettelijk vertegenwoordiger overleggen welke zorg nodig en gewenst is en wat daarvan door de zorgprofessionals geleverd kan worden, en hiervoor een offerte opstellen. De geïndiceerde zorg staat beschreven in uw zorgzwaartepakket en bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ook de kosten van huishoudelijke hulp vallen onder de zorgkosten. De zorgkosten kunt u betalen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) waarin uw zorgzwaartepakket (ZZP) is omgezet. De bewoners zullen ZZP VV 4 of ZZP VV 5 hebben. ZZP VV 4 is ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’, en  ZZP VV 5 is ‘Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’.Let wel op iedereen is verplicht om een wettelijke eigen bijdrage te betalen en die is afhankelijk van het inkomen van de toekomstige bewoner.

Aanmelden van bewoners kan hier .