Groep mensen met beperking

Wonen in ’t Zorghuus betekent wonen met zorg en begeleiding in het dorp Ysselsteyn, in een vertrouwde omgeving. ’t Zorghuus biedt een hoogwaardig totaalpakket van wonen, dienstverlening, zorg en welzijn. Met professionele medewerkers en de inzet van vrijwilligers die vaak deel uitmaken van het eigen netwerk van de bewoners.

In ’t Zorghuus zijn 24 appartementen, verdeeld over drie woongroepen:

  • twee woongroepen van elk acht bewoners met dementie of andere geheugenproblemen
  • één woongroep voor acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
De huurprijzen zijn inmiddels vastgesteld. Iedere geïnteresseerde bewoner krijgt na een uitgebreid gesprek over wensen en mogelijkheden een offerte. Daarin staan de exacte kosten transparant weergegeven. Voor iedere bewoner zal dit verschillend zijn vanwege de verschillen in woonwensen en zorgbehoefte. Het totale woonkostenbedrag dat maandelijks in rekening gebracht zal worden, is opgebouwd uit vier componenten: de huurkosten, de servicekosten, de verblijfskosten en de zorgkosten.

Woonkosten voor de groep mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking

Het totale bedrag dat maandelijks in rekening gebracht zal worden, is opgebouwd uit vier componenten: de huurkosten, de servicekosten, de verblijfskosten en de zorg- en ondersteuningskosten.

Component 1: Huurkosten Er zijn voor deze doelgroep 8 zit/slaapkamers met een wastafel. De grootte van de zit/slaapkamer varieert van 20 m² tot 24 m². Elke bewoner maakt gebruik van de gemeenschappelijke ruimten: de zeer ruime woonkeuken / living, de ruime badkamer met een hoog/laagbad, de snoezelruimte en de fraai aangelegde tuin. De huurprijs bedraagt circa € 420,- per maand voor het kleinere appartement en € 440 voor het iets ruimere. De zit/slaapkamers hebben een huur die onder de maximumgrens ligt voor huurtoeslag. Opmerking: de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, moet nog een besluit nemen over de aanwijzing van ’t Zorghuus in verband met huurtoeslag. We houden er rekening mee, dat we daarover pas vlak voor de opening van ‘t Zorghuus duidelijkheid krijgen. De hoogte van de Huurtoeslag is overigens afhankelijk van het inkomen van de bewoner. 

Component 2: Servicekosten De servicekosten betreffen met name de kosten van energie en water, de verbruikskosten van de gemeenschappelijke ruimten, en de gemeentelijke belastingen. Het voorschot bedraagt gemiddeld € 80,- per woning 

Component 3: Verblijfskosten De verblijfskosten omvatten de kosten van alle maaltijden en dranken en van huishoudartikelen als schoonmaak- en wasmiddelen . het  maandbedrag is € 227,50 per bewoner. 

Component 4: Zorg- en ondersteuningskosten De kosten van de zorg en ondersteuning verschillen per bewoner, afhankelijk van de individuele afspraken die gemaakt worden. De zorgprofessional van ’t Zorghuus zal samen met de bewoner en diens wettelijk vertegenwoordiger overleggen welke zorg en ondersteuning nodig en gewenst zijn en wat daarvan door de zorgprofessionals geleverd kan worden of bijvoorbeeld extern geregeld gaat worden. Denk hierbij aan passende dagbesteding. In het PGB zit sinds 2013 ook een vast bedrag voor huishoudelijke hulp, de zogenaamde ophoging ZZP voor kleinschalig wonen. De geïndiceerde zorg staat beschreven in uw zorgzwaartepakket en bestaat uit persoonlijke verzorging, soms verpleging, en begeleiding: individuele en groepsbegeleiding ( al dan niet inclusief vervoer) . Deze zorg kunt u betalen vanuit het bruto persoonsgebonden budget (PGB) waarin uw zorgzwaartepakket (ZZP) is omgezet. De bewoners zullen meestal een ZZP VG03, ZZP VG04 of ZZP VG05 hebben. Bewoners met een andere ZZP’s zijn welkom mits de gewenste en noodzakelijke zorg ook in de setting van ’t Zorghuus geboden kan worden en de bewoner past in de groep van de al aanwezige bewoners. U begrijpt, dat is maatwerk, waarbij zeer zorgvuldig gekeken wordt of de intensieve zorg met de beschikbare middelen georganiseerd kan worden en bijvoorbeeld ook aan gedragsregulering gedaan kan worden. De zorgprofessionals van ’t Zorghuus stellen de eigen groep samen, rekening houdend met de doelgroep zoals ’t Zorghuus die heeft gedefinieerd. Daarbij kijken zij zorgvuldig naar de samenstelling van de groep, zodat er een positieve dynamiek ontstaat en bewoners – voor zover mogelijk – ook iets aan elkaar hebben.

Aanmelden van bewoners kan hier.