Woonkosten

Kosten van verblijf en zorg in ’t Zorghuus

Wonen in ’t Zorghuus betekent wonen met zorg en begeleiding in het dorp Ysselsteyn, in een vertrouwde omgeving. ’t Zorghuus biedt een hoogwaardig totaalpakket van wonen, dienstverlening, zorg en welzijn. Met professionele medewerkers en de inzet van vrijwilligers die vaak deel uitmaken van het eigen netwerk van de bewoners. In ’t Zorghuus zijn 24 appartementen, verdeeld over drie woongroepen:

  • twee woongroepen van elk acht bewoners met dementie of  andere geheugenproblemen
  • één woongroep voor acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De huurprijzen en verblijfskosten zijn inmiddels vastgesteld. Iedere geïnteresseerde bewoner krijgt na een uitgebreid gesprek over wensen en mogelijkheden een offerte. Daarin staan de exacte kosten transparant weergegeven. Voor iedere bewoner zal dit verschillend zijn vanwege de verschillen in woonwensen en zorgbehoefte. Het totale woonkostenbedrag dat maandelijks in rekening gebracht zal worden, is opgebouwd uit vier componenten: de huurkosten, de servicekosten, de verblijfskosten en de zorgkosten. We lichten dit kort per woongroep toe.