Inschrijven mensen met dementie

Aanmelden van toekomstige bewoners van 't Zorghuus:

Een korte samenvatting: Wat is ‘t Zorghuus precies? En voor wie is ‘t Zorghuus? ‘t Zorghuus is een project voor kleinschalig wonen waarin 3 groepen van 8 personen gaan wonen in een gezinssituatie. 

  • Twee woongroepen van elk 8 bewoners met dementie of andere geheugenproblemen
  • Een woongroep van 8 jongere bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking zonder ernstige gedragstoornis (agressie).

‘t Zorghuus heeft twee Managers.  is verantwoordelijk voor de twee groepen waarin de mensen met een vorm van dementie wonen. Toos Brands is verantwoordelijk voor de acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.  De twee leidinggevenden zorgen voor stabiliteit en geborgenheid en ze waarborgen korte communicatielijnen naar de familie. De mantelzorgers hebben een belangrijke rol en worden nauw betrokken bij de ondersteuning van de zorg voor de bewoner. Daarom heeft ‘t Zorghuus een open structuur en houdt het veel contact met de Ysselsteynse gemeenschap. Ysselsteyn is een levendig dorp met veel voorzieningen. Daardoor kunnen de bewoners van ‘t Zorghuus goed integreren en deelnemen aan activiteiten.

Hoe gaat de procedure verder?

  1. Na ontvangst van deze aanvraag voor inschrijving staat de persoon direct op onze interesselijst en nemen wij contact met u op via mail of telefoon voor eventuele aanvullende informatie.
  2. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding door 't Zorghuus.
  3. Mocht er een kamer vrij komen dan nemen wij telefonisch contact op met de contactpersoon van die gene die het langste ingeschreven staat.
  4. Mochten hun de kamer accepteren dan worden er verdere afspraken gemaakt.
  5. Mochten hun de kamer niet accepteren dan wordt de eerst volgende contactpersoon op onze interesselijst benaderd. De persoon die de kamer niet accepteert blijft op dezelfde plek van onze interesselijst staan.

De datum van inschrijving is dus bepalend en wij kijken dus niet naar urgentie.

het bestuur van 't Zorghuus heeft ten aller tijden inzicht in de interesselijst en de procedure van de toewijzing.

Aanvraag voor inschrijving in de groep voor mensen met dementie.

Aanvraag tot inschrijving kunt u doen door op deze blauwe link te klikken: aanmelding@zorghuus.nl . Vermeld hierin de naam, adres en de geboorte datum van de toekomstige bewoner en naam, E-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Of u kunt haar ook bellen op bovenstaande nummer.

Wilt u ons liever schrijven? Dan kunt u de bovenstaande gegevens opsturen naar:

"t Zorghuus

 t.a.v. Manager Vurste en Achterste Huus Lovinckplein 7, 5813CC te Ysselsteyn