Mensen met een beperking

De woongroep van Os Thuus bestaat uit maximaal 8 personen en heeft een verticale samenstelling. Er wonen mannen en vrouwen van diverse leeftijden en met verschillende VG indicatie's. Er wordt zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van de groep zodat er een prettige positieve sfeer ontstaat waarin bewoners zichzelf kunnen zijn met hun mogelijkheden en beperkingen. De professionele groepsbegeleiding ondersteunt en stimuleert de onderlinge sociale contacten. Samen leven, wonen, eten en activiteiten ondernemen. Er wordt 24-uurs zorg geleverd en er is een actieve nachtdienst in huis.
Samen met de bewoner, ouder en leidinggevende wordt een individueel plan opgesteld waarin verwoord staat welke zorg en ondersteuning geboden wordt bij de hulpvragen die de bewoner heeft.
‘t Zorghuus biedt daarnaast rust, privacy en geborgenheid. De open sfeer is uitnodigend voor familieleden en bekenden. Ouders mogen actief deelnemen aan de begeleiding en ze worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Alle betrokkenen voelen zich thuis in ‘t Zorghuus. De bewoners kunnen extern maar ook intern gebruik maken van dagstedingsmogelijkheden. Verder zijn er veel vrijwilligers betrokken bij allerlei activiteiten via de stichting vrienden van het Zorghuus( vriendenvanzorghuus.nl )

Aanmelden van een bewoner kan hier

Voor aanmelden van een bewoner, vragen of informatie belt u met
Toos Brands: 06 83 38 90 85 of mail toos@zorghuus.nl

Toos