Samenvatting Bedrijfsplan 't Zorghuus

Samenvatting Bedrijfsplan ‘t Zorghuus

't Zorghuus is een kleinschalige woonvoorziening in het centrum van Ysselsteyn. Het biedt huisvesting en zorg voor twee doelgroepen: 1) mensen met dementie en 2) mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Voor deze twee doelgroepen is kleinschalig wonen een fantastisch concept. Met bezielende, ondernemende zorgprofessionals en een huiselijke woonplek in Ysselsteyn biedt het mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, een thuis in hun/een vertrouwde dorpse omgeving.

De bewoners van 't Zorghuus betalen zelf de huur van hun appartement. Begeleiding rond het verblijf (maaltijden, schoonmaak, et cetera) wordt zoveel mogelijk ingezet vanuit mantelzorgers en familie. Aanvullend wordt professionele woonservice geboden, waarvoor de bewoners maandelijks betalen: was- en linnenverzorging, maaltijden, schoonmaak, welzijnsactiviteiten. De professionele zorg die de bewoners in 't Zorghuus ontvangen vergoeden zij vanuit hun persoonsgebonden budget (PGB), welke gekoppeld is aan het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) waarvoor de bewoners zijn geïndiceerd.

De bewoners wonen in een groep met 8 mensen. Elke groep heeft een eigen, gezamenlijke huiskamer/keuken. Bewoners en medewerkers bepalen samen de dagelijkse gang van zaken en helpen waar mogelijk mee met de huishoudelijke karweitjes, zoals tafel dekken en was opvouwen. Bezoek van bijvoorbeeld familie is altijd welkom en kan en zal meedoen met het dagelijkse leven van de bewoners en actief zijn in zorg, woonservice en welzijn. Elke woongroep heeft een vast team van medewerkers en maakt maximaal gebruik van de informele hulp om het verblijf voor bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.

De woonvoorziening wordt door de Stichting ‘t Zorghuus gehuurd. Medio 2012 startte de bouw van het pand. De oplevering was in maart 2013. De ondernemende zorgprofessionals kunnen in een privéwoning in ’t Zorghuus wonen. Zij zijn verantwoordelijk voor aandacht en zorg voor de bewoners, de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken van één van de twee doelgroepen. Het bestuur van de Stichting ’t Zorghuus is verantwoordelijk voor de exploitatie en het succes van ’t Zorghuus.

In het bedrijfsplan is het bedrijfsvoeringsmodel van ’t Zorghuus uitgewerkt en hebben alle aspecten van het initiatief een plaats gekregen vanuit een integrale visie op de doelgroep, op service en zorg en op kleinschalig wonen. Het concept van kleinschalige woonzorg heeft een stevig fundament (visie en strategie). Het bedrijfsplan biedt de zakelijke rechtvaardiging van het initiatief.