Vrijwilligers

Bij ons kunt u ook terecht voor diverse soorten vrijwilligerswerk:

Binnen 't Zorghuus zijn op dit moment een kleine 100 vrijwilligers bezig. Ze zorgen voor een leuke afwisseling van de dag door met bewoners te gaan wandelen, kaarten, spellen, knutselen, verven, enz.

Ook zijn er enkele vrijwilligers die er zorg voor dragen dat bewoners van os Thuus keurig op tijd en veilig bij hun dagbesteding kunnen komen en natuurlijk ook weer terug.

Bij vrijwilligers gaan wij uit van de talenten van de vrijwilliger en waar hem of haar interesse ligt.

Voorbeelden waar we nog hulp bij nodig hebben: 

 • Activiteiten met de bewoners
 • chauffeurs
 • Helpen bij het koken
 • Wandelen
 • Fietsen
 • Helpen in de moes / siertuin
 • Muziek komen maken
 • of voor gewoon een gezellig gesprek
 • Helpen bij de avondmaaltijd
 • helpen met klusjes
 • enz.

Nu richting het voorjaar, en dat we dus weer meer mooie dagen hebben en langer licht, hebben wij vooral behoefte aan wandel en fiets vrijwilligers. Fietsen kan op onze elektrische Duofiets 

Bent u geïnteresseert neemt u dan contact met ons op of via de vrienden van......via Annemarie Koonings