Klachtenregeling ’t Zorghuus

Inleiding

In ’t Zorghuus proberen wij onze bewoners zo goed als mogelijk te verzorgen en te begeleiden. Dit doen wij zo nauwkeurig mogelijk en met grote inzet. Toch kan het gebeuren dat onze bewoners, familieleden of mantelzorgers ergens niet tevreden over zijn. Wij horen dit graag van u, zodat wij er iets mee kunnen doen en samen tot een oplossing kunnen komen. 't Zorghuus hecht een groot belang aan een goede relatie met haar bewoners en aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en wonen, waar dat nodig en mogelijk is.

't Zorghuus heeft daarom de klachtenopvang geregeld.

Ga het gesprek aan


Klachten van bewoners, hun familieleden of mantelzorgers kunnen in eerste instantie gericht worden aan de leidinggevende van 't Vurste en 't Achterste Huus of Os Thuus. De leidinggevende neemt elke klacht serieus en zal hierover direct contact opnemen om de inhoud van uw klacht met u te bespreken en om tot een passende oplossing te komen.

Afhandeling via de klachtenbemiddelaar:

informatie, advies en bemiddeling
Mocht er echter direct behoefte zijn aan een onafhankelijke klachtafhandeling, of wilt u informatie en advies, dan zal de leidinggevende u doorverwijzen naar een onafhankelijke, klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar zal u de mogelijke procedures toelichten en afhankelijk van uw keuze de klachtenbemiddeling in gang zetten. 

Afhandeling via de klachtencommissie: 

’t Zorghuus beschikt over een eigen klachtencommissie die voldoet aan de wettelijke eisen. De volledige klachtregeling kunt u hier aanklikken.
Een klacht kan op 3 manieren bij de klachtencommissie terecht komen:
1. Rechtstreeks: de klager kan zijn klacht per mail richten aan: klachtencommissie@zorghuus.nl
2. De leiding van ’t Zorghuus stuurt een ontvangen klacht door naar de klachtencommissie.
3. De klachtbemiddelaar geeft het advies om de klacht naar de klachtencommissie te sturen.