Zorgboerderij de Moostdijk zorgt voor Zorghuus

door harm de wit

Annemarie Koonings, Sieb Nijssen, Wim Claessens en Karin van Dijck hebben bij Zorgboerderij de Moostdijk een mooie ontvangst gehad. De hulpboeren en de familie Leeyen van de zorgboerderij vierden feest en overhandigden daarbij een cheque van € 409,04 aan 't Zorghuus. De actie was een initiatief van Jeanne en Fons Leeyen. Ze stelden hun terras open voor het publiek dat voor een kleine bijdrage mocht genieten van een vers kopje koffie en lekkere zelfgebakken cake. Alle bijdrages stortten de hulpboeren zorgvuldig in 'Hun SpaarKoe'. De spanning was dus groot toen de hulpboeren de spaarkoe gingen openen. De opbrengst was boven verwachting: € 309,04! Jeanne en Fons schenken namens Zorgboerderij de Moostdijk nog eens € 100,- extra en een feestelijk bloemetje. Het was bijzonder om zien welk mooi werk er verricht wordt op de Zorgboerderij en hoe de hulpboeren genieten, genieten van de kleine dingen van elke dag. Zorgboerderij de Moostdijk en hulpboeren, heel erg bedankt voor jullie inzet!