Willie Koonings over de toekomstplannen van 't Zorghuus

door harm de wit

Tijdens de officiële bouwstart gaf projectleider Willie Koonings kort aan welke acties de werkgroepen van 't Zorghuus hebben vastgesteld. Hieronder leest u zijn speech:

Dames en heren, Het bord is onthuld, de bouw kan starten, einde van een lange fase 1 om te komen tot 't Zorghuus. 
Een idee dat 5 jaar geleden is ontstaan kent vandaag het moment van 'no return'. Met name het bedrijfsplan, waarin onze visie en missie is uitgewerkt, is een belangrijke basis om dit moment van 'no return' vol vertrouwen tegemoet te treden. Een fase waarin de contacten met Aannemersbedrijf Teunissen heel belangrijk zijn geweest.  Een bedrijf wat bereid is om haar nek uit te steken. Maarten Teunissen en Miel Hendriks, twee mensen, die niet alleen vanuit zakelijk optiek de situatie benaderen, maar dat zeker ook doen vanuit een persoonlijke betrokkenheid. En natuurlijk een eerste afronding van de fase van financiering. Zeker, er is nog een financieel 'gat', maar het bestuur heeft op basis van toezeggingen en andere lopende trajecten er alle vertrouwen in dat dit relatief beperkte tekort, gedicht gaat worden. Het fundament voor deze financiering ligt in het dorp Ysselsteyn. Daarvan kwamen vele acties, donaties van bedrijven en particulieren, en toezeggingen om bij te dragen in natura. Een droom van drie jonge vrouwen wordt realiteit: 't Zorghuus komt in Ysselsteyn.

Einde van deze fase betekent het begin van de volgende. Een fase die zeker zo belangrijk is, en zeker zoveel inzet en betrokkenheid vraagt. In fase twee gaat het aankomen op realisatie van de bouw, verder opzetten van de zorgorganisatie en werving van medewerkers en bewoners, het definitief rondzetten van de financiering, en het blijvend creëren van draagvlak in de omgeving.

De werkgroep bouw. De architekt heeft de tekeningen klaar, 't Zorghuus heeft haar inbreng hierin, en de bouw kan starten. Voor de werkgroep Bouw de uitdaging om de inrichting van het gebouw in al zijn facetten aan te laten sluiten bij de behoeften van de mensen, die er komen te wonen. Medewerking van bedrijven en vrijwilligers is toegezegd om de uitgaven voor deze investeringen zo laag mogelijk te houden, en daar waar mogelijk extra's te realiseren. Doel: oplevering van het gebouw 1 maart 2013.

De werkgroep Zorg. Een werkgroep, die tot heden veel achter de schermen bezig is geweest. Inmiddels zijn de gesprekken met mogelijke zorgprofessionals gaande, en wordt de basis gelegd voor de organisatie en samenwerking met andere partijen. De procedures voor samenstelling van de groepen zijn in een afrondende fase. Vanaf nu hebben bewoners en hun familieleden de mogelijkheid om hun belangstelling kenbaar te maken. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Toezeggingen kunnen we nog niet doen. in de periode september/oktober zullen mensen, die zich hebben gemeld, individueel worden benaderd. Verder willen we mensen, die in 't Zorghuus willen komen werken in dienst of als vrijwilliger ook nu al oproepen om te reageren. Heb je vragen of wil je meedoen, neem contact met ons op.

Werkgroep Financiën. Het rondzetten van de financiering is het belangrijkste doel van deze werkgroep.  Zoals in de inleiding aangegeven is er nog een financieel gat te vullen. Een mooie uitdaging voor de werkgroep Financiering. Het fundament van de financiering is gelegd door de gemeenschap van Ysselsteyn: acties, zoals in het filmpje hiernaast te zien is van jonge kinderen van Inimini tot de ouderen van de KBO, een vriendengroep of voetbalelftal, die een vloerverwarming aanlegt of vloeren stort. En morgen de topless carwash bij de JERA.

Werkgroep Communicatie. Een van de belangrijkste uitdagingen is het blijven creëren van de verbinding met de omgeving. De werkgroep Communicatie vervult daarbij een belangrijke rol. De kritische succesfactor voor 't Zorghuus is de blijvende verbinding met de mensen uit Ysselsteyn en omgeving en de verbinding met de vrijwilligers, de familieleden en mantelzorgers. Om dat te realiseren wordt in september 'Vrienden van 't Zorghuus' opgericht. Het is namelijk de verbondenheid van 't Zorghuus met de omgeving en de lokale gemeenschap dat dit project uniek maakt.

Bestuurlijke ontwikkeling: van project naar bedrijf. In het kader van besturing van 't Zorghuus heeft het bestuur ook kritisch naar zichzelf gekeken. De noodzakelijke competenties om 't Zorghuus vanaf 2013 goed te besturen zijn benoemd. Dit betekent dat er het komende jaar ook wisselingen in het bestuur zullen plaatsvinden.  Het doel: op 1 mei 2013 zijn de groepen samengesteld, krijgen de eerste bewoners een nieuw thuis, en staat de organisatie.

De actie 'Ik bouw mee' loopt door. Er lopen nog vele acties, tot in het najaar waaronder samen kippen laten en eind november het benefietconcert met de Luchtmachtkapel en Beppie Kraft. De Rabobank, Wonen Limburg, Vitelia, Gemeente Venray en een aantal landelijke fondsen zijn partijen die ook een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering. De volgende stap is om een ook een beroep gaan doen op de bedrijven, instellingen en particulieren uit de rest van de gemeente Venray. De doelgroep van de bewoners ligt namelijk ook buiten Ysselsteyn. 't Zorghuus is er voor mensen die in een dorpse omgeving dichtbij familieleden en vrienden willen blijven wonen. Op deze wijze, hopelijk nog verder ondersteund door de Gemeente Venray en de Provincie Limburg, gaan wij het gat in het komend jaar dichten. Doel: op 31 december 2012 hebben wij een financieel overschot, waardoor we zelfs een aantal extra zaken kunnen gaan doen, voor de bewoners.

Uniek! Natuurlijk, het idee van de drie jonge vrouwen, jaren geleden, was gericht op kleinschaligheid, in een huiselijke omgeving en dichtbij de familie. Een idee waarvan nu blijkt dat mensen daar behoefte aan hebben. En we zien nu ook dat zorginstellingen kleinschalige woonvoorzieningen opzetten, en dat organisaties als de Herbergier en het Thomashuis invulling geven aan dit idee. Nieuwe concepten die aansluiten op behoeften van mensen. Dat geldt ook voor 't Zorghuus in Ysselsteyn. Uniek is echter de wijze waarop het idee van Karin, Annemarie en Marian, is vertaald naar vandaag. Een vertaling, waarbij het dorp verantwoordelijkheid neemt voor de zorg van haar eigen mensen, het voorbeeld van Maatschappelijke Zelfsturing. Met een groep van tot nu circa 75 vrijwilligers die vol overtuiging en belangeloos bezig is met die realisatie van de plannen, met vele acties (door nog meer vrijwilligers) en donaties, en met vele toezeggingen om bij te dragen in natura. Een missie die volledig ondersteund wordt door de gemeenschap. 't Zorghuus staat letterlijk en figuurlijk midden in Ysselsteyn. In 2013 staat aan het Lovinckplein een fantastisch nieuw gebouw. In 2013 biedt 't Zorghuus aan 15 - 20 mensen werk, dat weer leidt tot meer inwoners, meer bestedingen en wellicht meer kinderen op school. En het allerbelangrijkste, in 2013 biedt 't Zorghuus aan 24 mensen een thuis. 24 Mensen waar we mee hebben gewerkt, carnaval hebben gevierd en samen hebben gelachen en gehuild. Mensen die in hun eigen omgeving dichtbij familie en vrienden kunnen wonen. Dank voor uw aandacht.