Ouderwets gezellige Nederlandstalige liederentafel

door harm de wit

Op Maandag 18 November hebben wij kunnen genieten van een optreden door Math Craenmahr een echte troubadour van stichting Erato.

Over Stichting Erato

Stichting Erato is een initiatief van Math Craenmehr uit Horst. Hij was al jaren als vrijwilliger, muzikant en troubadour actief in verpleeghuizen bij zorgafhankelijke mensen. Math ervoer dat bewoners van zorginstellingen tekort werd gedaan door te bezuinigen op welzijnsactiviteiten. Daarin zag hij een gigantische uitdaging. Toch voorzien in, met name, muzikale welzijnsactiviteiten. Stichting Erato was geboren.

Stichting Erato Muzikaal Contact brengt blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en momenten van herkenning bij zorgafhankelijke ouderen. Ook bij mensen met dementie, een verstandelijke of lichamelijke beperking, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg. Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol.

Met muziek, zang en andere ontspannende activiteiten. Kleine momenten van geluk. Kosteloos! Om dit te kunnen realiseren zijn ze wel afhankelijk van donaties en sponsoring.

Wie is Erato