Oranjefonds

PERSBERICHT

't Zorghuus Ysselsteyn LB ontvangt steun van € 20.000.- door Oranje Fonds

“Het geplande vervoer verloopt goed dankzij inzet van vrijwilligers. Maar wat zou het fijn zijn als we een eigen personenauto met rolstoelplek zouden hebben. Dan kunnen de bewoners van Os Thuus, mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, net als iedere burger gaan en staan waar ze willen”, zei Toos Brands, leidinggevende van Os Thuus. Deze wens was direct de motivatie om op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze grote investering te realiseren. Hierbij kwam het Oranje Fonds al snel om de hoek kijken. Zij hebben tijdens de opbouw van ’t Zorghuus, waarbinnen Os Thuus een woongroep vormt, al een bijdrage geleverd en waren zeer te spreken over dit burgerinitiatief.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De aanvraag voor een bijdrage vanuit het Oranje Fonds wordt voornamelijk beoordeeld of bij het inwilligen van de aanvraag de beoogde doelgroep meer participatie en meer mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij ervaart met ondersteuning van vrijwilligers. Het eigen vervoer geeft de bewoners van ’t Zorghuus de gelegenheid om sociale contacten op te bouwen en mee te doen aan verschillende activiteiten. De wens sloot dus goed aan bij de doelstelling en missie van het Oranje Fonds en heeft uiteindelijk geleid tot een prachtige bijdrage van maximaal € 20.000.- voor de aanschaf van een personenauto met rolstoelplek.

De bewoners en medewerkers zijn blij met de grote bijdrage van het Oranje Fonds. Naast deze bijdrage heeft 't Zorghuus ook eigen financiering nodig om de aangepaste personenauto te kunnen aanschaffen. Hierbij werken ze samen met de stichting Vrienden van 't Zorghuus. Deze stichting ondersteunt de activiteiten rondom de bewoners van 't Zorghuus met inzet van vrijwilligers en sponsoren. Voor deze auto is en wordt geld ingezameld door acties in de lokale gemeenschap en door bijdragen van nieuwe donateurs. Daarbij regelt de stichting het onderhoud voor dit vervoer bij een plaatselijke garage. De Vrienden van 't Zorghuus zijn dankbaar voor de inzet van alle betrokkenen en staan altijd open voor bijdragen en donaties.
__________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:
Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon 030 23 39 345.
Voor informatie over ’t Zorghuus kunt u contact opnemen met Toos Brands, leidinggevende, telefoon 06 83389085 of toos@zorghuus.nl en kijkt u ook op www.zorghuus.nl
Voor informatie over de Vrienden van ’t Zorghuus kunt u contact opnemen met Willie Koonings,