Karin genomineerd voor de titel Venraynaar van het Jaar

door harm de wit

De derde genomineerde voor de titel Venraynaar van het jaar is Karin van Dijck uit Ysselsteyn. Volgens veel mensen en de redactie van Peel en Maas verdient zij deze nominatie vanwege de realisatie in het jaar 2013 van het unieke project ’t Zorghuus in Ysselsteyn, waarvoor zij zich als mede-initiatiefnemer en voorzitter vele uren vasthoudend en tomeloos inzette.Het verhaal achter ’t Zorghuus in een notendorp. Bij de kerstborrel in 2006 ontstond bij drie jonge vrouwen uit Ysselsteyn het idee om een kleinschalige woonvoorziening in Ysselsteyn te realiseren voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Karin van Dijck is samen met Annemarie Koonings en Marian Fleurkens een van die drie vrouwen.  In  2013 werd hun droom werkelijkheid en opende ’t Zorghuus zijn deuren.  ’t Zorghuus is inmiddels een volwaardige organisatie, waar de twintig bewoners  zich  allemaal thuis voelen.  Een bedrijf waar circa twintig mensen werken, en dat op meerdere vlakken  economisch betekenis heeft. Het mooiste is de verbinding met het dorp. De bewoners wandelen, ondersteund door vele vrijwilligers,  door het dorp, nemen deel aan allerlei activiteiten  en komen in de winkels. Deze vrijwilligers doen dat vol overgave,  en krijgen hun waardering met name van de mensen zelf.  ‘t Zorghuus, uniek in Nederland, is gerealiseerd onder aanvoering van Karin van Dijck.

Karin van Dijck, Annemarie Koonings en Marian Fleurkens namen, om hun droom te kunnen verwezenlijken, contact op  met een aantal mensen uit het dorp, de huisarts, de voorzitter van de dorpsraad en vertegenwoordigers van de KBO. Vervolgens werd de Stichting ‘t Zorghuus  opgericht, waarvan Karin van Dijck tot voorzitter werd benoemd.  Tot 2010 legde Karin van Dijck als voorzitter vele contacten met vele instanties, en telkens weer ging het uiteindelijk niet door. Iedereen vond het een sympathiek idee, maar toch… als het erop aankwam, haakte men af.

In 2010 trok het bestuur, onder aanvoering van Karin van Dijck, de stoute schoenen aan. Mede ondersteund door Aannemersbedrijf Teunissen werd besloten om de regie volledig zelf te pakken. Een externe adviseur werd ingeschakeld, een bedrijfsplan werd geschreven en een projectgroep werd opgericht.  Het bedrijfsplan was leidend om ‘t Zorghuus te realiseren. Met medewerking van het hele dorp is ‘t Zorghuus uiteindelijk gerealiseerd. Karin van Dijck was, samen met Annemarie Koonings, steeds hét gezicht van ‘t Zorghuus. Als voorzitter was ze verantwoordelijk voor het nemen van besluiten en het voeren van lang niet altijd gemakkelijke gesprekken. Ook  was ze altijd aanwezig om acties te ondersteunen of  een cheque voor ’t Zorghuus in ontvangst te nemen. Tijdens al die bijeenkomsten bleef ze vertellen over haar droom. De vasthoudendheid die zij, samen met Annemarie Koonings, liet zien, inspireerde tevens anderen om mee te werken aan dit unieke project.

De nominatie van Karin van Dijck is een waardering voor haar doorzettingsvermogen, maar is ook een waardering voor haar ‘maatje’ Annemarie Koonings,  en zeker voor heel Ysselsteyn, een dorp dat samen ‘t Zorghuus heeft gerealiseerd.

http://youtu.be/H2gVLwFgzcQ