De financiële basis van ‘t Zorghuus

door harm de wit

Mede naar aanleiding van het artikel in Dagblad de Limburger op 20 april j.l. over de subsidie van de gemeente Venray willen wij u een korte verduidelijking geven omtrent de financiële basis van het project. De kostenstructuur hebben we verdeeld in drie stukken. 1. De projectkosten: Dit zijn de kosten die in de voorbereidingsfase gemaakt worden, nu dus. Daarvoor hebben we een subsidie van de gemeente Venray ontvangen van € 40.000. De projectkosten bestaan voornamelijk uit de kosten van externe professionele begeleiding (KplusV). Het project wordt verder volledig gerealiseerd door vrijwilligers, waarvan er een aantal op hun vakgebied professional zijn. Zij werken kosteloos mee in de vier werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de zorg, de bouw, de communicatie en de financiering. 2. De financiering van de bouw: De stichting heeft financiële middelen nodig om het nieuwe pand van ’t Zorghuus te laten bouwen en in eigendom te verwerven. Hiervoor zullen banken en andere instanties worden gevraagd om leningen te verstrekken. Maar we zullen ook zelf een bedrag op tafel moeten leggen. Daarom volgen er specifieke acties gericht op de Ysselsteynse gemeenschap: achtergestelde leningen, donaties en sponsoring. 3. De inrichting van ’t Zorghuus: Dit zijn de inrichtingskosten en inventariskosten voor de keukens, huiskamers, snoezelruimte en de tuin. We zullen hiervoor een beroep doen op landelijke en regionale fondsen en instanties, en op sponsoring in natura.

Als ’t Zorghuus er eenmaal staat is het dan rendabel? Volgens de berekeningen en de uitgangspunten zoals die in het bedrijfsplan zijn neergelegd gaat ’t Zorghuus een positief resultaat behalen in de toekomst. Hoe gaan we verder? Als in oktober 2011 de bouwvergunning wordt verstrekt en de financiering ‘rond is’  zal gestart worden met de bouw van ’t Zorghuus.