Thea


Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het mooie afscheid van mijn maatje en onze collega Thea Hendriks.
Ook bedank ik iedereen voor de vele lieve woorden, knuffels, kaarten en steun.
Het zal ons, collega’s, bewoners en familieleden van Os Thuus, helpen om dit grote gemis een plek te gaan geven.
Een plekje in ons hart.

Toos Brands